Evangelium na dnešní den:

Lk 1, 46-56

Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Kolik dobrých věcí už v mém životě vykonal Bůh... Při rozpomínání se mi v mysli stále objevují další a další momenty, kdy jsem cítil Boží blízkost. Ať už to byly velké věci, které pohnuly životem nebo zdánlivě malé drobnosti, kdy se i mé srdce zradovalo. A jeho milosrdenství trvá. Bůh je stále se mnou. Co dobré mě dnes potkalo?

Plug and pray:

Pane, děkuji za všechny doteky Tvé lásky, za celý můj život i za dnešní den. Prosím Tě, dej mi všímavé srdce, abych nepřehlédl žádné z tvých dobrodiní, kterými mě každý den zahrnuješ.

V akci:

Najdi si dnes čas na procházku o samotě do přírody a raduj se z prožívaného okamžiku.

Bonus:

Velké věci mi učinil Ten, který je mocný...

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz