Touto reportáží bych se chtěl vrátit k tomu, jaké poselství zaznělo z úst Rebeccy St. James na benefičním koncertě pro HAITI v Táboře – Klokotech 15. 8., který proběhl v rámci celostátního setkání mládeže. Pro ty z vás, kteří toužíte zavzpomínat na to, co tam Rebecca pronesla nebo pro vás, kteří jste neměli možnost tam s námi být, vyprošuji vám otevřené srdce pro Boha, na kterého nám ukázala i ona sama.

 

Před zahájením koncertu byl P. Palo Poláček pozván, aby se pomodlil za průběh celého večera. Po této modlitbě již mohlo vše vypuknout.
Večerem nás provázel Aleš Juchelka a na samém úvodu jsme mohli skrze dokumentární film poznat práci našeho misionáře P. Romana Musila, který k nám po úvodním koncertě předskokana Rebeccy Richarda Čanakyho a jeho kapely F.B.I. promluvil osobně o místních lidech. Spolu s ním jsme mohli poznat zástupce charity, který nám přiblížil, na jaké konkrétní projekty přispějeme, pokud vložíme náš dar do kasiček dobrovolníků. Co by to bylo za koncert pro Haiti, kdyby na něm chyběl nějaký domorodec? Tak jsme mohli poznat amerického profesora Pierra Armanda, který pochází z Haiti, kterému všechno povídání na pódiu a nakonec i jeho vlastní slova k nám skvěle tlumočila Lucka Valchářová a nezbývá mi než jí za tuto službu vyslovit upřímné díky.

Zatímco tito hosté stáli na pódiu, za ním již stála Rebecca se svojí kapelou a jak se mi doneslo z důvěrného zdroje, byla hodně nervózní. Přesto nezapomněla na to, co je neodmyslitelnou součástí každého jejího vystoupení na začátku i na konci, a to na modlitbu s celou kapelou. Mezitím již 6500 mladých vyhecovaných Alešem čekal na ten první okamžik, kdy ji spatříme na vlastní oči. Pro ty, kteří se nedostali do naprosto neproniknutelných prvních řad, byly na louce dvě velké obrazovky, na kterých bylo možné díky televizi Noe sledovat celý přenos i s titulky písní.

 

Na pódiu již stojí celá kapela a první okamžik, kdy nám Rebecca mává, je tady. Škoda jen, že na samém začátku zklamal mikrofon a co se týče zvuku, to já nemůžu posoudit, protože stojím asi 3 metry od Rebeccy za kamerou na místě, které bych si snad ani ve snu nevykouzlil a přímo před ní zapomínám na drobné zvukové kolize. Na prvotní trable s mikrofonem zapomněli snad všichni v okamžiku, kdy v úvodní písni Alive zaznělo z Robeččiných úst: „Ahoj Czech Republic.“ Obrazovkou tu a tam probleskl překlad: Ty mi dáváš život/ Našla jsem tajemství/ Jen když opustím to, po čem toužím v tomto životě/ Ty mi dáš život - a my mohli hned první písní vyznávat Toho, který nám tento život daroval. Následovala píseň Lamb of God, na jejímž konci jsem již my sami bez doprovodu kapely jen spolu s Rebeccou vyznávali: Beránku Boží, svatý/ Pane, ty jsi svatý/ Beránku Boží, ty jsi svatý/ svatý. Rebecca bez vydechnutí navázala písní Reborn, ve které vyzpívává skutečnost proměny, která pramení z pokoje, jenž nám byl darován skutečností znovuzrození v Ježíši Kristu. Po tomto vyznání nezbývalo než navázat slovy písně Thank You a děkovat za vše, čeho se nám v Kristu dostává.

Po slovech této písně se na pódiu objevila opět Lucie a Rebecca pro ni vyprosila potlesk. Pak Rebecca pronesla tato slova: „Chci vám moc poděkovat za vřelé přijetí v Čechách. To je poprvé v Čechách. Díky, že se cítím jako doma u své rodiny.

(Obrovský potlesk doprovázel skoro každou větu, kterou nám Rebecca řekla.)
Někteří z nás tady na pódiu jsou z Austrálie, někteří jsou ze Spojených států, takže jsme k vám přijeli zdaleka. Já jsem původem z Austrálie a dva moji bráchové, kteří zpívají takhle za mnou, jsou také původem z Austrálie, zbytek je ze Spojených států. Já jsem začala zpívat ve svých šestnácti letech a ten důvod, proč takhle cestuji s hudbou a proč jsem se vůbec rozhodla pro hudbu, je Boží láska, protože jsem věděla, že mě Bůh miluje. Moc se mi líbí to, že vy milujete Boha taky, máte ho rádi a my taky, takže jsem rodina. Chtěla bych vám přečíst něco z bible, nějaké místo, které hovoří o Boží lásce. ‚Zůstávejte přímo v srdci Boží lásky, mějte otevřenou náruč do široka a buďte otevření pro milost našeho Pána Ježíše Krista. On je nekonečnou láskou. Je skutečným pravým životem.‘ (srov. Jud 21) Není Bible skvělá?

Teď zazpívám písničku You Are Loved – Jsi milován, jsi milována, a je to o jednom mém kamarádovi z Austrálie, jmenuje se Daniel. My jsme společně chodili do křesťanské školy a potom, když jsme ze školy vyšli, tak jsme se jeden druhému ztratili. Já jsem pak zjistila, že on od víry a od Boha odpadl a bylo mi to hrozně líto. A tak jsem napsala písničku pro něj a tam říkám, že je jedno, co jsi udělal, co se stalo, ale Bůh tě stále miluje. A On čeká s otevřenou náručí, až se k němu vrátíš, protože tě miluje a ty jsi jeho syn. Ale tahle písnička není jenom pro Daniela, ale taky pro vás a pro mě, protože všichni jsem hříšníci. Takže poslouchejte pozorně ta slova písničky, že jste velmi milovaní. Tohle to je taková Boží milostná píseň pro vás.“ V průběhu této písně Rebecca sešla až k hrazení, aby si podala ruku s některými šťastlivci a zvolání You are loved s ní zpíval celý nadšený dav.

Pak Rebecca navázala pro mě nejsilnějším svědectvím: „Když mi bylo patnáct, tak jsem byla na takovémhle podobném setkání, jako jste vy a toto setkání změnilo můj život. Ty bylo takové setkání mládeže, kde se hodně mluvilo o čistotě a o tom, že sex patří až do manželství. Taky se tam hodně mluvilo o kráse a o Boží pomoci, která je pro nás posilou a pomáhá nám čekat. A na tom setkání jsem se rozhodla, že sexuální život si prostě ponechám až do manželství a zůstanu pannou až do manželství. (obrovský potlesk) Mám takový prsten, je to prsten čistoty, který mi připomíná toto moje rozhodnutí, tento závazek. A přesně v té době tohoto setkání začalo pro mě období, kdy jsem hodně jezdila na turné a zpívala. Takže od té doby, kamkoliv jsem přijela, tak vždycky na všech místech mluvím o čistotě. Myslela jsem si, že si ze mě budou lidé dělat legraci nebo že mi to budou opravdu ztěžovat tohle rozhodnutí. Ale kamkoli přijedu po celém světě, tak mi každý říká: díky. Díky, protože tohle je něco, co já chci taky, tohle je hodně důležité a je důležité to chránit. Takže pokud jste mladí, svobodní, ještě nejste v manželství, tak vás chci povzbudit k tomu, abyste se k tomuto hnutí připojili, aby opravdu vyrostla nová čistá generace. Možná došlo k nějakým selháním nebo jste udělali v této oblasti nějakou chybu a říkáte si: no tak to už prostě nikdy nebudu čistý. Ale to není pravda, protože všichni jsme hříšníci, všichni děláme chyby, ale v Ježíši Kristu je odpuštění. Další písničku Wait for me jsem napsala pro svého budoucího manžela a jmenuje se Počkej na mě. A touhle písničkou bych nás všechny chtěla povzbudit k tomu, abychom Bohu slíbili, že chceme opravdu chodit po jeho cestách čistoty. Amen“ Po těchto slovech nezbývalo, než se tiše připojit k této písni dosvědčované po celém světě slovy čistoty.

Pak přišlo překvapení večera, při kterém málem omdlévaly první řady fanynek, protože Rebecca uvedla čerstvé CD svých bratří Joila a Luka, kteří usedli na okraj pódia na barové židle a zazpívali svůj duet, po kterém následoval bouřlivý potlesk, který ještě nestihl doznít a Rebecca již zpívala další píseň, na kterou navázala God Help Me. Po ní navázala krátkou modlitbou, aby se rozezněly první tóny známé chvály Forever, kterou si Rebecca půjčila od Chrise Tomlina, se kterým na druhý den stála na pódiu v Holandsku: Vzdej díky Pánu/ Našemu Bohu a Králi/ Jeho láska trvá věčně. Pak jsem se mohli připojit k milostné písni Breathe, zpívané Ježíši: Jsem bez tebe ztracená/ Zoufale po tobě toužím, kterou následovalo další Take All of Me: A já tě miluji/ Veškerá má naděje je v tobě/ Ježíši Kriste, vezmi si můj život/ Vezmi si mě celou/ celou.

Po této písni se ozývalo skandování Rebecca, Rebecca, ale jako by si toho nevšímala zabraná do myšlenek, které nám chtěla předat: „Slova téhle písně jsou pro mě velmi silná. V té písni zpívám: Pane, miluji Tě, všechna moje naděje je v Tobě. Ježíši, vem si celý můj, vem si mě celou. Takže tahle slova jsou hodně silná. A za chviličku zazpívám další písničku a chtěla bych, abyste se do ní zapojili. Nejdřív vám ale k tomu řeknu takový příběh. Minulý rok se mi podařilo dostat se do jedné africké země, do Rwandy, a to,co jsem tam viděla, to bylo pro mě takovým podnětem k tomu, že bych chtěla změnit svět nebo alespoň jeho část, jako to děláte dneska vy večer kvůli Haiti. To je skvělý záměr dnešního večera. A to je všechno kvůli Boží lásce, kvůli tomu, že víme, jak moc nás Bůh miluje, že my se snažíme tuhle lásku předat dál, celému světu. Třeba to pro někoho znamená, že opravdu do Afriky pojede, třeba to pro někoho znamená, že zasponzoruje nějaké dítě třeba adopcí na dálku nebo udělá něco jiného. Bůh chce, abychom byli jeho rukama a nohama.
A když jsem byla ve Rwandě, tak jsem hodně slyšela o genocidě, ke které tam došlo před dvanácti lety. V devadesáti dnech, ve třech měsících, tam zemřelo skoro milion lidí. A v podstatě se podařilo tento národ Rwandu vyhladit a tak jsem se docela bála, až tam pojedu, co uvidím. Ale zjistila jsem, že Bůh dokáže uzdravit a dotknout se zemí nebo druhých lidí i ve velice krátkém čase a skrze lidi ze zemí, z jakých jsme my. A lidé mohou ve velice krátkém čase pomoci potřebným v jiných zemích.
Ale je tady ještě další důvod, proč Rwanda zažila tolik uzdravení. A to je, že prezident Rwandy je křesťan, miluje Boha. A on se snažil o to, aby ti lidé, kterým někdo zavraždil jejich příbuzné, aby těmto vrahům odpustili a nemstili se jim. A protože si lidé opravdu odpouštěli, tak tam byl pokoj, mír a mohlo dojít k uzdravení. A tak to je s každým z nás, s vámi i se mnou, pokud přijmeme Ježíšovu lásku, Ježíšovo odpuštění, uzdravení, tak můžeme odpouštět. A v téhle následující písni bych vás ráda vyzvala k tomu, abyste Bohu řekli: Odpusť mi, naplň můj život, chci ti ho dát. Přines mé uzdravení do mého života, od této chvíle chci žít jenom pro Tebe. A takový znak, takový symbol, který můžete ukázat, že všechno odevzdáváte Bohu, je, že zvednete ruku nebo ruce a můžete mu všechno dát.“
Tiše jsem stáli se zdviženýma rukama a opakovali po Rebecce Forgive Me / Odpusť mi.

Po této písni Rebecca pokračovala: „Takže pokud jste dneska večer opravdu zvedli ruku a odevzdali svůj život Bohu, tak vás chci povzbudit k tomu, abyste od této chvíle žili jinak. Chci vás povzbudit a vyzvat k tomu, že Boží cíl nebo smysl života je i vaším smyslem života. Takže čtěte Písmo, snažte se ho pochopit a snažte se ho uvést do života. A povídejte si se svými věřícími kamarády o tom, co to znamená žít pro Boha. Takže já vám něco povím: když žijete život s Bohem, tak je to opravdu to nejlepší, co se může stát. (obrovský potlesk) Díky moc, že jsme tady s vámi mohli dnes večer být, jste skvělí, moc vás máme rádi, chceme zpátky. Chcete, abychom přijeli zpátky?“

Rebecca nemohla na závěr tohoto večera po všem, co jsme spolu prožili, vybrat lepší píseň než chválu Blessed Be Your Name / Ať je požehnáno Tvé jméno.
Po neutichajícím potlesku a skandování davu: Rebecca, Rebecca se kapela vrátila, aby sáhla hluboko do svého repertoáru a vytáhla jejich nejstarší píseň, která na tomto večeru zazněla, You're the voice.

Mám pocit, že celá kapela musela s dojetím děkovat Bohu za pódiem za celý dnešní večer, když celý dav 6500 mladých lidí opět skandoval a dlouho tleskal. Pro ně samotné to byl zážitek a jak sama Rebecca na svých stránkách uvedla, děkovala Bohu a všem, kteří její evropské turné provázeli modlitbami, protože koncert u nás vnímala jako velmi požehnaný. Já jen připojím obrovské díky všem, kteří s touto myšlenkou Koncertu pro Haiti přišli a její uskutečnění dotáhli až do samého konce.


Na závěr nesmím zapomenout vyzdvihnout obrovskou štědrost všech účastníků setkání i koncertu, vždyť jste do kasiček v průběhu koncertu naházeli přes 243 000 korun. To svědčí o tom, že dnešní mladí (průměrný věk setkání byl 20,3 roků) dokáží být solidární s trpícími lidmi na této planetě. Bohu díky!!! Pavel Šupol

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz