Když už jsem byl ve shánění informací o tomto hnutí u nás, tak jsem při jednom udělal rozhovor s mluvčí hnutí Janou, abych vypátral i něco k jejich přítomnosti v Táboře a taky mě zajímalo celkové reakce na Čistou lásku u nás v republice.

O tomto hnutí jsem se díky Rebecce dozvěděl již dřív. Můžete nám přiblížit jeho historii?
O historii hnutí propagujících čistotu v jiných státech toho moc nevím. Nechali jsme se inspirovat především USA a Polskem, kde jsou tato hnutí hodně rozšířena. V Americe existují hlavní dva směry: Pravá láska čeká (Thrue love waits) a Čistá láska (Pure love). První je spíše protestantský, druhý katolický. V Polsku se toto hnutí nazývá Hnutí čistých srdcí (Ruch czystych serc). Sdružují se především kolem časopisu Milujte se!, který vydávají redemptoristé a jehož česká mutace vychází už i u nás. Pro více informací by bylo nejlepší najít v internetovém vyhledávači webové stránky těchto hnutí a dozvědět se více tam.

Jak vznikla myšlenka šířit jej i v Čechách?
Hlavním impulsem byl asi návrat o. Marka Dundy z návštěvy Ameriky, kde se s touto myšlenkou setkal. Hlavní myšlenku těchto hnutí jsme převzali, ale podmínky členství a některé detaily jsme přizpůsobili českému prostředí. Viděli jsme potřebu uskutečnit něco podobného i u nás. Mnoho katolíků žije v úplně ateistickém prostředí, takže nejsou s to sami uskutečnit ideály, kterým věří. Mnohdy mají pocit, že jsou se svým přesvědčením osamoceni, neznají nikoho podobně smýšlejícího atd. Členství v Čisté lásce jim dává sílu a jistotu, že cesta čisté lásky je správná, že odpovídá lidské přirozenosti. Mají se o co opřít.
Čistá láska má také ukázat dnešní společnosti, že existuje i jiná cesta prožívání sexuality než ta, kterou představují časopisy typu Bravo apod.

S jakými ohlasy se setkáváte?
Především díky táborskému setkání a časopisu Milujte se! se Čistá láska pomalu šíří do různých regionů České republiky. Vycházíme z Ježíšovy rady, že máme být solí země a světlem světa, tzn. není naší snahou evangelizovat rychle obrovské davy, ale spíše skrze jednání a chování jednotlivců postupně proměňovat smýšlení společnosti o sexualitě. Neustále se ozývají jednotliví zájemci, kteří se o myšlenku Čisté lásky zajímají a chtějí do iniciativy vstoupit. Jsou to právě ti, o kterých jsem psala výše (cítí se ve svém prostředí se svými názory osamoceni), někteří očekávají, že veřejné zavázání se k čistotě jim dodá více sil v boji s pokušením vůči čistotě. Celkově jsou ohlasy velmi kladné, mladí lidé tuto iniciativu velmi vítají. Možná také očekávají, že padnou jistá tabu týkající se informací o sexualitě. Špatných informací je všude spousta, církev se k tomu staví negativně, ale pozitivní cestu moc nenabízí (tzn. je velmi málo česky psaných knih, které by o sexualitě pojednávaly pravdivě a otevřeně, ani na různých společenstvích se o této tematice nemluví…). Je třeba začít mluvit o sexualitě jako o integrální součásti křesťanského života a dát jí takovou důležitost, která jí náleží, kterou jí dává Bůh. Toto možná mladí křesťané podvědomě od Čisté lásky očekávají.

Byli jste pozváni na setkání již dřív nebo až po tom, co bylo známo, že přiletí Rebecca, která je známou propagátorkou hnutí čistoty?
Sama jsem na setkání v Táboře nebyla, ale pokud vím, Čistá láska by se setkání účastnila bez ohledu na přítomnost Rebeccy. Myslím, že není žádná spojitost mezi Rebeccou a pozváním ČL na setkání.

Jak na vás mladí zde reagovali? Zvýšil se zájem po Rebečině svědectví?
Po skončení setkání jsem dostala několik mailů, kde zájemci psali, že je oslovilo svědectví Rebeccy. Některé možná oslovila Rebecca, aniž by mi to psali, nevím.

Přidal se někdo v Táboře?
Malé skupinky členů Čisté lásky se snažili o této iniciativě informovat účastníky setkání v blokách, kdy byli rozděleni podle diecézí. Podle mých informací se především z řad organizátorů někdy setkali i s negativním postojem. Např. do skupiny ostravsko-opavské diecéze nebyli vůbec vpuštěni. Z těch, kdo se o Čisté lásce dozvěděli, se 106 zájemců rozhodlo veřejně do Čisté lásky přímo v Táboře vstoupit. Po setkání jsem také dostala několik mailů od lidí, kteří si posteskli, že kdyby se o ČL dozvěděli v Táboře, vstoupili by přímo tam. Každý účastník setkání však dostal ukázkové číslo časopisu Milujte se!, kde jsou informace o Čisté lásce.

Slyšel jsem zklamání mladších 15 let, že ještě nemohou vstoupit. Jste s případnými mladšími zájemci v kontaktu nebo kam se mohou obrátit?
Požadavek věku je určitě oprávněný. Je třeba, aby se člověk pro čistotu rozhodoval v době, kdy zcela určitě ví, co takové rozhodnutí přináší. Na moji adresu se žádní mladší zájemci neozvali. Pouze jedné slečně jsme vstup do ČL umožnili při příležitosti setkání členů ve Vranově nad Dyjí, bylo to necelý měsíc před jejími 15. narozeninami.
Mladší zájemci se k nám samozřejmě mohou připojit v tom smyslu, že se mohou modlit Pod ochranu Tvou, odebírat časopis Milujte se!, žít čistým životem, jezdit na setkání atd. Pouze veřejné přijetí a s tím spojené obdržení stříbrného prstýnku je podmíněné věkem.

Jaké jsou podmínky vstupu?
Vstoupit může každý člověk, který se ztotožňuje s hodnotami Čisté lásky a má alespoň 15 let. Nezáleží na dosavadním způsobu života. Podmínkou je projít krátkým školením (cca hodinová přednáška), kde se zájemci dozví všechny informace o ČL, také se mohou na cokoli zeptat. Každý musí při vstupu vědět, do čeho jde, k čemu se zavazuje. Závazkem je i každodenní modlitba Pod ochranu tvou na úmysl ČL. Její opomenutí ale samozřejmě není vázáno hříchem. Vstup je většinou při mši sv., kdy jsou zájemcům položeny 3 otázky týkající se ochoty žít v čistotě. Poté dostanou jednoduchý stříbrný prstýnek.

Převažují holky nebo překvapivě jsou i kluci?
Přesné statistiky neznám, ale k mému překvapení je mezi námi i hodně kluků. Holky určitě tvoří více než polovinu, ale kluci se také najdou.

Kolik členů máte k dnešnímu dni?
Společně se Slibem čistoty je to určitě více než 500, přesně to asi ví jen Bůh

Bylo tohle vaše první velké setkání nebo se účastníte třeba i jiných?
ČL funguje od srpna 2005 a šíří se spíše pomalu, což i naším záměrem. Jsme ochotni přijet všude tam, kde bude zájem. Jsme však limitování počtem lidí, kteří jsou schopni mluvit k ostatním a mají možnost se na různé akce dostat. A také je málo těch, kdo mají čas. Každý schopný katolík je naplno vytížen

Mám kamarádky, které se přidaly k vám v Medugorje, jak vznikla myšlenka šířit myšlenky hnutí právě zde?
To je trochu jiná otázka, kterou musím vysvětlit. Ještě před činností ČL u nás fungovala iniciativa Slib čistoty (www.slibcistoty.cz), kterou vedl o. Vilém z Liběšic u Žatce. Zde platily jiné podmínky. ČL začala působit, aniž by o této iniciativě věděla. Teprve později se koordinátoři obou iniciativ dohodli na spolupráci a sjednocení. Obě iniciativy dohromady se jmenují Společenství čistých srdcí. Medugorje se týká Slib čistoty, takže více informací může podat o. Vilém, jehož adresa by měla být na výše uvedeném webu.

Je něco, co byste rádi ještě dodali?
Každopádně z ohlasů zájemců je poznat, že ČL má v dnešní společnosti své místo a smysl. Nikdy nás asi nebude většina, ale jde především o kvalitu, ne o kvantitu.

Děkuji za rozhovor, Pavel Šupol

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz